Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle verbintenissen die voortvloeien uit de tussen ons gesloten en de te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Vereniging van AB InBev nv/sa Agenten van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, vestiging Amersfoort. Indien gewenst sturen wij u de algemene voorwaarden toe.